Bonfire in the ruins

יום חמישי, שמונה בערב, טיל בחצר הבית | Thursday, eight in the evening, a rocket in the yard

ב-17 ביולי 2014, ביום חמישי בשעה שמונה בערב, ישב מנסור עם משפחתו בחצר ביתו לאכול את ארוחת האיפטאר שלאחר הצום בחודש הרמדאן. מיד לאחר שסיימו את הארוחה נפל טיל “אזהרה”, על בית סמוך. כל בני המשפחה נכנסו לתוך הבית, אך מנסור נשאר בחצר ונפגע מהטיל הנוסף (להמשך…)

Asraa

אין לי רגליים, אבל אני עדיין פה | I don’t have my legs any more, but I’m still here | دون قدمين، لكنني ما زلت هنا

נפגעתי במלחמה האחרונה, ונקטעו שתי רגלי, הטיפולים הרפואיים שלי הופסקו, וכרגע איני מסוגלת להתקין פרוטזה, הרופא אמר לי שהטיפולים לא מועילים ואני חייבת לעבור את ניתוח. אבל לצערי אין לי כסף (להמשך…)

hatemMousa

קטוע ברחובות הרוסים | مبتور في شوارع مهدّمة | An amputee walking on demolished streets

נפצעתי במלחמה האחרונה בקיץ באחת ההפגזות והרגל הימנית שלי נקטעה. לאחר הפציעה נשארתי חודש ועשרים ימים מחוסר הכרה, העצם של ברך שמאל שלי התפוררה. עד היום אני מרגיש כאבים עזים ומתמשכים למרות הטיפולים שאני מקבל (להמשך…)

waelNamla

להיות ילד קטוע בעזה | To be an amputated child in Gaza | أن تكون طفلًا مبتور القدم في غزّة

אני רוצה לספר על הבן הבכור שלי–שריף בן השלוש וחצי– שהכי כואב לי עליו. שריף נפצע יחד איתי. עינו השמאלית נפגעה ורגלו נקטעה. מכל בני המשפחה, לו הכי קשה. מאז שהוא התחיל לנסות ללכת ככל הילדים בגילו, הוא התחיל לחוש את השלכות הפציעה וזה התחיל להשפיע עליו (להמשך…)