Posts from the ‘חאתם Hatem’ category

hatemMousa

קטוע ברחובות הרוסים | مبتور في شوارع مهدّمة | An amputee walking on demolished streets

נפצעתי במלחמה האחרונה בקיץ באחת ההפגזות והרגל הימנית שלי נקטעה. לאחר הפציעה נשארתי חודש ועשרים ימים מחוסר הכרה, העצם של ברך שמאל שלי התפוררה. עד היום אני מרגיש כאבים עזים ומתמשכים למרות הטיפולים שאני מקבל (להמשך…)