Posts from the ‘ואאל Wael’ category

ידך | إيدك | Your Hand

ואאל אל-נמלה, בן 26, מרפיח. בבוקר ה-1 באוגוסט 2014, המכונה “יום שישי השחור”, פגע טיל בחדר המדרגות של הבניין בו מתגורר ואאל ובני משפחתו ברפיח. הוא…

waelNamla

להיות ילד קטוע בעזה | To be an amputated child in Gaza | أن تكون طفلًا مبتور القدم في غزّة

אני רוצה לספר על הבן הבכור שלי–שריף בן השלוש וחצי– שהכי כואב לי עליו. שריף נפצע יחד איתי. עינו השמאלית נפגעה ורגלו נקטעה. מכל בני המשפחה, לו הכי קשה. מאז שהוא התחיל לנסות ללכת ככל הילדים בגילו, הוא התחיל לחוש את השלכות הפציעה וזה התחיל להשפיע עליו (להמשך…)