קטועים |Amputees | مبتورون

ברגע אחד נקטעו להם החיים. פרוייקט #קטועים של רופאים לזכויות אדם מביא את קולותיהם וחוויותיהם של פצועי המלחמה בעזה בקיץ 2014. אלה שאיבדו לא רק רגל או יד, אלא גם את חייהם כפי שהכירו אותם עד אותו יום.
הפרוייקט עוקב אחר מספר קטועים ומלווה אותם בהתמודדותם עם הקטיעה מרגע הפציעה ועד היום, הן בפן הרפואי והשיקומי והן בחיי היום יום באמצעות טקסטים שהקטועים שולחים אלינו.
אלו אנשים שנפצעו בביתם, ברחוב, בבית חולים. אנשים שאיבדו יד או רגל כי היו במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון. כי להיות בעזה ביולי-אוגוסט 2014 זה בכל מקרה להיות בזמן ובמקום הלא נכונים.
לפצועים הללו המלחמה לא הסתיימה בקיץ. סיום הקרבות הוא עבורם התחלה של מלחמה נוספת הרצופה התמודדויות קשות לא רק עם פציעתם, אלא פעמים רבות עם אובדן בני משפחה וחברים. הבלוג הזה הוא צוהר למאבקם.

 In one brief moment, their lives were turned upside down. The Amputated project undertaken by Physicians for Human Rights brings the voices and experiences of those injured in the Gaza war in the summer of 2014. Those who lost a leg or an arm, those who—in a broader sense—lost their lives as they had known them up to that moment. The project follows a number of amputees, accompanying them as they deal with the amputation from the time of injury to date, in both the medical and rehabilitation aspects and in everyday life.
These people were injured in their homes, in the street, in hospitals: men, women and children, young and old, who lost an arm or a leg for being in the wrong place at the wrong time. To be in Gaza in July-August 2014 was, by definition, to be in the wrong place at the wrong time. There was nowhere to run or hide. Some 2,100 people were killed and over 11,000 injured.
For these amputees, the war last summer never ended. It only marked the beginning of another war, a battle to face hardships brought about by serious injury, the loss of family members and friends—and all of this in a setting beset by a humanitarian crisis.
They need to relearn how to live. How do you walk without a leg? How do you draw without a hand? How do you take showers on your own? They have to deal with a healthcare system that does not provide a full response to their needs. There is only one rehabilitation center in Gaza providing prostheses to amputees, some of them of questionable quality.


مبتورون هو مشروع لأطباء لحقوق الإنسان يرفع صوت جرحى الحرب الأخيرة على قطاع غزّة ويحمل تجاربهم. ذلك الذي بُترت قدمه، وتلك التي بُترت يدها – جميعهم بُترت حياتهم الاعتياديّة التي عاشوها حتّى لحظة إصابتهم.

يرافق هذا المشروع عددًا من المصابين الذين بُترت أطرافهم، يلقي الضوء على تحدّياتهم منذ إصابتهم وحتّى اليوم على مستوى علاجيّ وتأهيليّ كما يتتبّع تفاصيل وتحدّيات حياتهم اليوميّة.

كانوا يمكثون في بيوتهم، يسيرون في الشوارع أو ينامون في المستشفيات عندما أصيبوا. نساء ورجال وأطفال، مسنّون وشباب، بُترت أطرافهم بعد أن تواجدوا في المكان والزمان الخاطئين… فقد كانت أيّام الحرب كلّها “زمنًا خاطئًا”، وكانت غزّة كلّها “مكانًا خاطئًا” إذ لا مكان آمن للهروب أو الاحتماء. 2,100 إنسان قُتلوا، وأكثر من 11,000 إنسان أصيبوا.

لكنّ الحرب لم تنته نسبةُ لمن بُترت أطرافهم، إنما بدأت حرب جديدة لمواجهة مصابهم من ضرر جسديّ أو خسارة لأقاربهم وأصدقاءهم، حرب جديدة لمواجهة العيش في بلدٍ يعاني أشدّ الأزمات الإنسانيّة الممكنة. عليهم الآن أن يتعلّموا من البداية كيف يعيشون: كيف يمشون دون قدمٍ؟ وكيف يرسمون دون يدٍ؟ وكيف يغتسلون وحدهم؟ ناهيك عن أنهم أمام جهاز طبيّ لا يلبّي كامل احتياجاتهم العلاجيّة، ففي قطاع غزّة لا يوجد أكثر من مركز تأهيليّ واحد يساعد على توفير الأطراف الصناعيّة، وحتى تلك لا يمكن التأكّد من نجاعتها.

مبتورون@غزّة – هذه القصّة الحقيقيّة.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

%d bloggers like this: