אודות | About |

קולותיהם וחוויותיהם של פצועי המלחמה בעזה בקיץ 2014. הבלוג עוקב אחר 7 קטועים ומלווה אותם בהתמודדותם עם הקטיעה מרגע הפציעה ועד היום, הן בפן הרפואי והשיקומי והן בחיי היום יום.

The voices and experiences of Palestinians injured during the war in Gaza in summer 2014. The blog follows seven amputees as they struggle to cope with the amputation from the time of their injury to the present, in both medical and rehabilitation terms and in everyday life.

قصص وأصوات لجرحى الحرب على غزّة في صيف 2014. مدوّنة تتابع 7 أشخاص بُترت أطرافهم وترافقهم في مواجهة تحدّياتهم منذ لحظة الإصابة وحتّى اليوم، على مستوى المسار العلاجيّ والتأهيليّ من جهة، وكذلك على مستوى الحياة اليوميّة.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

%d bloggers like this: